W dniu 21 lutego 2020 r. we Lwowie odbyło się spotkanie z partnerami projektu pn. "Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego", w którym Stowarzyszenie "Pro Carpathia" wzięło udział. 

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w listopadzie 2019 r., przystąpiło do realizacji projektu pn. „Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego" (ang. Carpathian wine heritage academy), który realizowany jest na obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego (województwo podkarpackie, obwód: zakarpacki).

Karpacki Szlak Wina w obecnym ujęciu to porozumienie 23 winnic z Polski i Słowacji (2019 r.), których właściciele wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” z Rzeszowa zdecydowali się na stworzenie wspólnego produktu turystycznego.

W dniach 23-25.03.2018 r. przeprowadzono 3-dniową wizytę studyjną dla blogerów/dziennikarzy po Karpackim Szlaku Wina w celu ukazania potencjału enoturystycznego pogranicza polsko-słowackiego.

21 marca został wydany przewodnik Karpacki Szlak Wina. Publikacja powstała w ramach projektu "Karpacki Szlak Wina" z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search