W dniach 17-18 listopada (piątek-sobota) 2017 r. w Zajeździe Pod Skałą, (Krajowice 68, 38-211 Jasło) odbyło się pierwsze szkolenie dla uczestników Karpackiego Szlaku Wina o tematyce „Marketing w enoturystyce”. Organizatorem była firma: Harmonia Paweł Pasztyła, wyłoniona przez Stowarzyszenie PRO CARPATHIA na wykonawcę pięciu szkoleń w projekcie „Karpacki Szlak Wina” (INT/EK/KAR/1/I/A/0026) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, zgodnie z Umową nr 2/10/2017 z dnia 6.10.2017 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 10.10.2017 r.

We wrześniu została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy na wykonanie filmu promującego Karpacki Szlak Wina oraz jego emisji w kanałach telewizji klasycznej, hybrydowej oraz mediach społecznościowych; czas trwania filmu: 7 minut; tematyka: promocja enoturystyki poprzez ukazanie potencjału winnic tworzących Karpacki Szlak Wina (w tym również po stronie słowackiej).

W trakcie XII Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle, na Rynku, w dn. 26-27 sierpnia odbyła się prezentacja Karpackiego Szlaku Wina w formie stoiska informacyjnego.

W czerwcu 2017 roku została opracowana koncepcja promocji Szlaku pn.: "Karpacki Szlak Wina – podstawowe założenia produktu turystycznego i koncepcja promocji". Dokument zawiera strategiczne kierunki działań promocyjnych, omówienie brendów, analizę SWOT szlaku, a także graficzny projekt loga Szlaku.

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search