W dniu 16 marca 2018 r. w sali szkoleniowej Hotelu Hubertus w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 5, w godz. 10.00-14.30 odbyło się szkolenie pn. „Karpacki Szlak Wina jako promocja enoturystyki na pograniczu polsko-słowackim”. Zgodnie z założeniami projektu zostało zorganizowane dla osób mających pierwszy kontakt z turystami, tj. dla pracowników punktów informacji turystycznej, atrakcji turystycznych, biur podróży, wydziałów promocji uczelni i urzędów, przewodników. Organizatorem była firma: Harmonia Paweł Pasztyła, wyłoniona przez Stowarzyszenie PRO CARPATHIA na wykonawcę pięciu szkoleń w projekcie „Karpacki Szlak Wina” (INT/EK/KAR/1/I/A/0026) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, zgodnie z Umową nr 2/10/2017 z dnia 6.10.2017 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 10.10.2017 r.

W ramach projektu, oprócz ukonstytuowania Karpackiego Szlaku Wina w sierpniu 2017 roku, dotychczas zrealizowano:
1. 3 dwudniowe szkolenia dla uczestników Karpackiego Szlaku Wina:
• „Marketing w enoturystyce”,
• „Sprzedaż ofert w enoturystyce”,
• „Obsługa grup turystycznych w enoturystyce”;

W dniach 23-24.02.2018 (piątek-sobota) r. w Zajeździe Pod Skałą, (Krajowice 68, 38-211 Jasło) odbyło się trzecie szkolenie dla uczestników Karpackiego Szlaku Wina o tematyce „Obsługa grup turystycznych w enoturystyce ".
Organizatorem była firma: Harmonia Paweł Pasztyła, wyłoniona przez Stowarzyszenie PRO CARPATHIA na wykonawcę pięciu szkoleń w projekcie "Karpacki Szlak Wina" (INT/EK/KAR/1/1/A/0026) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej lnterregV-A Polska- Słowacja 2014-2020, zgodnie z Umową nr 2/10/2017 z dnia 6.10.2017 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 10.10.2017 r.

W dniach 12-13 stycznia (piątek-sobota) 2018 r. w Zajeździe Pod Skałą, (Krajowice 68, 38-211 Jasło) odbyło się drugie szkolenie dla uczestników Karpackiego Szlaku Wina o tematyce „Sprzedaż ofert w enoturystyce”. Organizatorem była firma: Harmonia Paweł Pasztyła, wyłoniona przez Stowarzyszenie PRO CARPATHIA na wykonawcę pięciu szkoleń w projekcie „Karpacki Szlak Wina” (INT/EK/KAR/1/I/A/0026) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, zgodnie z Umową nr 2/10/2017 z dnia 6.10.2017 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 10.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu Karpacki Szlak Wina finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, w dniach 23-27 listopada 2017 r. dokonano rozpoznania rynku w sprawie opracowania, druku i dystrybucji miniboardów (dwustronnych folderów do zawieszenia na standach reklamowych), dotyczących Karpackiego Szlaku Wina. 

 W dniach 17-18 listopada (piątek-sobota) 2017 r. w Zajeździe Pod Skałą, (Krajowice 68, 38-211 Jasło) odbyło się pierwsze szkolenie dla uczestników Karpackiego Szlaku Wina o tematyce „Marketing w enoturystyce”. Organizatorem była firma: Harmonia Paweł Pasztyła, wyłoniona przez Stowarzyszenie PRO CARPATHIA na wykonawcę pięciu szkoleń w projekcie „Karpacki Szlak Wina” (INT/EK/KAR/1/I/A/0026) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, zgodnie z Umową nr 2/10/2017 z dnia 6.10.2017 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 10.10.2017 r.

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search