Karpacki Szlak Wina

Numer mikroprojektu:

INT/EK/KAR/1/I/A/0026

Okres realizacji:
01.04.2017 r. - 31.03.2018 r.

Wartość całkowita mikroprojektu:
58 107,66 EUR

Partner Wiodący:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Partner projektu:
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Cel projektu:
Wykreowanie nowoczesnego i unikalnego produktu turystycznego opartego na lokalnym potencjale kulturowo-przyrodniczym oraz budowa efektywnej sieci wymiany wiedzy pomiędzy partnerami projektu.

Cele szczegółowe:
1. Rozwój i promocja enoturystyki oraz możliwości jej wykorzystania jako czynnika zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-słowackim.
2. Transfer wiedzy oraz pogłębienie kontaktów w ramach sieci współpracy między przedstawicielami społeczności Polski i Słowacji.
3. Wykreowanie rozpoznawalnej marki turystycznej Karpacki Szlak Wina spełniającej kryteria marek terytorialnych (standaryzacja usług, rozpoznawalność itd.).

Realizacja poszczególnych celów pozwoli na upowszechnienie enoturystyki jako jednej z form spędzania wolnego czasu, z drugiej zaś strony będzie służyć zaciśnięciu współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy społecznościami polsko – słowackiego pogranicza. Dzięki zaplanowanym działaniom w Projekcie wiedza o tym potencjale pogranicza polsko–słowackiego stanie się bardziej dostępna nie tylko dla społeczności lokalnych po obu stronach granicy, ale również dla wszystkich odwiedzających te tereny (np. turyści).

Z wyniku realizacji projektu zostanie opracowana koncepcja marki z programem jej wdrożenia. Dzięki przeprowadzeniu pakietu szkoleń ukierunkowanych na osiągnięcie jednolitego standardu usług przez uczestniczących w projekcie winiarzy zapewnione zostanie minimum organizacyjne umożliwiające utworzenie Szlaku. W dalszej kolejności planowane jest uruchomienie strony internetowej wraz z kanałami społecznościowymi, stworzenie systemu oznakowania winnic, oraz wydanie przewodników w postaci tradycyjnej i aplikacji internetowej. W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie wizyty studyjnej dla grupy dziennikarzy i blogerów zamieszczających materiały w serwisach najbardziej interesujących z punktu widzenia komercyjnego sukcesu Szlaku. Istotnym elementem projektu będzie również szkolenie dla grupy gestorów i restauratorów z regionu pod kątem modyfikacji oferty i dostosowania jej do standardu i potrzeb Szlaku.

Obszar wsparcia:
Powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)
tel. 17 850 01 81

Koordynator projektu:
Dorota Zielińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poland Slovakia SK 01 CMYK

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search