Konferencja Prasowa

 
Degustacja win w miejscu ich powstania stała się modą, ale też nową formą podróżowania. Karpacki Szlak Wina zabiera turystów i gości na podróże po jednym z najwspanialszych regionów winiarskich w Polsce oferując przy tym inne atrakcje tego regionu.
Karpacki Szlak Wina to unikalny i nowoczesny produkt turystyczny, którego celemjest promocja i rozwój enoturystyki w Karpatach. Szlak powstał w 2017 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Pro Carpathia” oraz grupy winiarzy reprezentującej 20 winnic. Obecnie na szlaku jest 29 winnic z Polski i Słowacji, co niewątpliwie sprawia że jest to wyjątkowy szlak enoturystyczny w tej części Europy.
Od 2017 r. Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, jako operator szlaku animuje i rozwija go, poprzez różne przedsięwzięcia m.in. wprowadzenie do obrotu wina podkarpackiego w Sklepie Podkarpackie Smaki (Agrohurt w Rzeszowie) oraz wprowadzenie „półki z winem” (certyfikowanego przez Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia) do renomowanych obiektów gastronomicznych i hotelowych, szkolenia dla winiarzy i branży okołoturystycznej czy objazdy po szlaku.
Jednym z ostatnich przedsięwzięć jest realizowane zadanie publiczne pn. „Odkryj Podkarpackie Winnice”, dzięki wsparciu finansowemu Województwa Podkarpackiego (w okresie 1.06.2021 r. – 15.10.2021 r.). Głównym celem realizacji zadania jest rozwój i promocja szlaku – Karpacki Szlak Wina, jako ważnego, regionalnego produktu turystycznego wzmacniającego wizerunek Podkarpacia poprzez wzmocnienie oferty enoturystyczny w regionie. W ramach zadania, została wydana kolejna edycja przewodnika „Karpacki Szlak Wina ” oraz rysowana mapa przedstawiająca winnice znajdujące się na szlaku oraz atrakcje turystyczne, które są w pobliżu. Ponadto, została rozbudowana strona internetowa www.karpackiszlakwina.pl o atrakcje znajdujące się w pobliżu każdego z obiektów oraz nowe obiekty, celem wzmocnienia oferty turystycznej regionu. W ramach zadania do szlaku dołączyły kolejne 3 nowe winnice tj. Winnica Arbor z Bolestraszyc, Winnica Spotkaniówka z Połomii oraz Winnica Stańkowa ze Stańkowej wzbogacając ofertę szlaku.
Karpacki Szlak Wina systematycznie poszerza swoje działania, zarówno poprzez włączanie kolejnych winnic jak i podmiotów zainteresowanych we wspólnym budowaniu marki turystycznej Karpackiego Szlaku Wina. W ramach działalności KSW prowadzone są działania informacyjno - promocyjne m.in.: systematyczna aktualizacja strony internetowej oraz prowadzenie profilu w social mediach, wspólna identyfikacja wizerunkowa. Okazjonalnie również wydawane są publikacje i filmy promujące winnice.
Należy również podkreślić, iż ważną role w rozwoju enoturystyki w regionie oraz produktów turystycznych m.in. Karpackiego Szlaku Wina odrywa Województwo Podkarpackie. Są to zarówno działania mające na celu m.in. wsparcie, promocje oraz popularyzację tej formy turystyki w regionie.
„Odkryj podkarpackie winnice” to hasło pod jakim Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zaprasza dziś do odkrywania regionu wizytując podkarpackie winnice.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

Search