Previous Next

Projekt Winnym Szlakiem. Podróż po lepszy smak.

Celem projektu jest realizacja zadań mających na celu wzrost zdolności gruzińskich winiarzy do tworzenia nowych miejsc pracy.

Celami szczegółowymi projektu jest pomoc i wsparcie Gruzji w obrębie wsparcia wdrażania polityk promujących zrównoważoną turystykę, która umożliwia tworzenie miejsc pracy oraz promocję lokalnych produktów i dziedzictwa przyrodniczego. Projekt skupia się w znacznym stopniu na dokształcaniu i wdrażaniu dobrych praktyk w kierunku upraw biodynamicznych, szkoleń z zakresu ochrony roślin preparatami bio, co w znacznym stopniu wpłynie na jakość uzyskiwanych plonów, a także będzie miało przełożenie na środowisko. Poprzez cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych, wizyty studyjne, materiały szkoleniowe, zbudowanie strony internetowej oraz międzynarodową wymianę doświadczeń, Zamawiający zamierza stworzyć podmiotom gruzińskim biorącym udział w projekcie nowe szanse na rozwój nie tylko własnych produktów winiarskich, ale również rozwój prowadzonej działalności enoturystycznej.

 

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search