Konferencja poświęcona przedstawieniu potencjału enoturystycznego pogranicza polsko-słowackiego

W dniach 21-22.03.2018 r. w Rzeszowie w Hotelu Hilton Garden Inn odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona przedstawieniu potencjału enoturystycznego pogranicza polsko-słowackiego.

W konferencji wzięło udział 55 osób, w tym 7 ze Słowacji; w trakcie konferencji została sporządzona lista obecności oraz dokumentacja fotograficzna.

Pierwszego dnia wieczorem konferencja rozpoczęła się powitaniem gości i kolacją, po której odbył się panel dyskusyjny „Enoturystyka pogranicza polsko-słowackiego; kierunki i szanse” - goście wymieniali poglądy na temat sytuacji gospodarstw winiarskich w obecnej polskiej i słowackiej rzeczywistości. Dnia drugiego po rejestracji i powitaniu gości nastąpiły zaplanowane wystąpienia; z uwagi na niedyspozycję zdrowotną nie byli obecni dwaj ostatni prelegenci. W miejsce prelekcji został zaprezentowany uczestnikom film „Karpacki Szlak Wina”, zrealizowany przez TVP na zlecenie Stowarzyszenia „Pro Carpathia” w ramach projektu. Na liście obecności oraz na prezentacjach zamieszczone były loga Programu oraz informacja o pochodzeniu środków na realizację projektu. Informacja ta przedstawiona była również na roll-up`ie wykonanym na potrzeby projektu (w wersji polskiej oraz słowackiej), które rozstawione były w sali konferencyjnej zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia. Rozmowy kuluarowe w przerwach prowadzone były na tematy związane z tematem ogólnym konferencji; uczestnicy byli zgodni, iż takie działania przyczyniają się do promocji walorów turystycznych regionu i oferty enoturystycznej gospodarstw winiarskich. Zgodnie z założeniami projektu konferencja miała na celu ukazanie potencjału enoturystycznego pogranicza polsko-słowackiego oraz oferty enoturystycznej Karpackiego Szlaku Wina, i te cele zostały osiągnięte.

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search