Wizyta studyjna po szlaku

Organizatorem była firma: TURKULA Karolina Kiwior, wyłoniona przez Stowarzyszenie PRO CARPATHIA na wykonawcę tego zlecenia w projekcie „Karpacki Szlak Wina” (INT/EK/KAR/1/I/A/0026) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, zgodnie z Umową nr 3/02/2018 z dnia 19.02.2018 r.

W trakcie wyjazdu uczestnicy zostali zapoznani z historią i tradycją winiarską w regionie, obecnym stanem lokalnego potencjału enoturystycznego winnic znajdujących się na Karpackim Szlaku Wina, zostali poinformowani o celach projektu, dowiedzieli się o możliwości z zakresu enoturystyki poszczególnych obiektów obecnych na szlaku. W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z ofertą 11 gospodarstw winiarskich należących do Karpackiego Szlaku Wina, w tym jednego ze Słowacji. Podczas przejazdów p. Karolina Kiwior (przewodnik beskidzki i turystyczny) informowała o mijanych atrakcjach turystycznych danego regionu, oraz o możliwościach zwiedzania poszczególnych obiektów i atrakcji przyrodniczych. Ze względu na porę roku niesprzyjającą prezentacjom samych winnic, a także budynków otwartych, położonych z reguły na zewnątrz gospodarstw winiarskich (wiaty, pergole, altany) przystosowanych do przyjmowania enoturystów, uczestnicy mieli jedynie możliwość zapoznać się z nimi jedynie w formie materiałów zawartych w Przewodniku, na stronie internetowej projektu bądź na stronach poszczególnych winnic. W wizycie wzięło udział 10 blogerów/dziennikarzy, w tym dwie osoby ze Słowacji. W trakcie wyjazdu zostały przekazane tablice informacyjne dla uczestników Karpackiego Szlaku Wina. Na materiałach merytorycznych dla uczestników zamieszczona była informacja o pochodzeniu środków na realizację projektu. Informacja ta przedstawiona była również na roll-up`ie wykonanym na potrzeby projektu, który rozstawiany był w miejscach prezentacji poszczególnych gospodarstw winiarskich. Wizyta blogerów spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem w obiektach na Karpackim Szlaku Wina; wszyscy byli zgodni, iż takie działania przyczynią się do promocji walorów turystycznych regionu i oferty enoturystycznej poszczególnych obiektów. Zgodnie z założeniami wizyta studyjna miała na celu ukazanie potencjału enoturystycznego pogranicza polsko-słowackiego oraz oferty enoturystycznej Karpackiego Szlaku Wina, a poprzez wykonanie całego programu wyjazdu te cele zostały osiągnięte.

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search