Szkolenie dla pracowników punktów informacji turystycznej

Zaproszenia na szkolenie zostały przekazane drogą e-mail do partnera projektu, do punktów informacji turystycznej, atrakcji turystycznych, przewodników, biur podróży i in., powiadomiona także o terminie szkolenia została Instytucja Kontrolująca – Euroregion Karpacki. Organizator zapewnił uczestnikom: materiały szkoleniowe informujące o projekcie, wyżywienie (przerwa kawowa i obiad) oraz prowadzącego szkolenie eksperta. Szkolenie poprowadził Krzysztof Zieliński (dziennikarz, historyk sztuki, regionalista, autor szeregu książek i artykułów dotyczących turystyki i dziedzictwa kulturowego Podkarpackiego oraz obszarów Pogranicza). Uczestnicy zostali zapoznani z historią i tradycją winiarską w regionie, obecnym stanem lokalnego potencjału enoturystycznego winnic znajdujących się na Karpackim Szlaku Wina, zostali poinformowani o celach projektu, dowiedzieli się o możliwości prowadzenia grup turystycznych bądź kierowania turystów indywidualnych do poszczególnych obiektów obecnych na szlaku. W szkoleniu wzięło udział 30 osób, w tym dwie ze Słowacji; żadna z osób uczestniczących w szkoleniu nie skorzystała z opcji wyboru udogodnień dla osób z dysfunkcjami ruchu, wzroku czy słuchu, które możliwe były do wyboru na formularzu zgłoszeniowym. W trakcie szkolenia została sporządzona lista obecności oraz dokumentacja fotograficzna. Na materiałach szkoleniowych dla uczestników zamieszczona była informacja o pochodzeniu środków na realizację projektu. Informacja ta przedstawiona była również na roll-up`ie wykonanym na potrzeby projektu.

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search