Trzecie szkolenie dla uczestników Karpackiego Szlaku Wina

Zaproszenia na szkolenie zostały przekazane drogą e-mail do uczestników Szlaku, powiadomiona także o terminie szkolenia została Instytucja Kontrolująca - Euroregion Karpacki. Organizator zapewnił uczestnikom: nocleg ze śniadaniem w pokojach 1- i 2-osobowych, wyżywienie (kolacja dnia pierwszego i przerwa kawowa, dnia drugiego przerwa kawowa i obiad) oraz prowadzących szkolenie ekspertów.

Pierwszego dnia, 23 lutego szkolenie pt. „Przygotowanie produktów, sprzedaż i obsługa grup w enoturystyce – wybrane aspekty” poprowadził Bartosz Wilczyński. Dnia drugiego, 24 lutego szkolenie pt. „Obsługa grup turystycznych a dochodowość gospodarstwa winiarskiego" poprowadził Wojciech Bosak. Biogramy prowadzących zostały zamieszczone na formularzu zgłoszenia na szkolenie.
W szkoleniu wzięło udział 25 osób, w tym dwie ze Słowacji; żadna z osób uczestniczących w szkoleniu nie skorzystała z opcji wyboru udogodnień dla osób z dysfunkcjami ruchu, wzroku czy słuchu, które możliwe były do wyboru na formularzu zgłoszeniowym. W trakcie szkolenia została sporządzona lista obecności oraz dokumentacja fotograficzna. Na materiałach szkoleniowych dla uczestników zamieszczona była informacja o pochodzeniu środków na realizację projektu. Informacja ta przedstawiona była również na roll-up 'ie wykonanym na potrzeby projektu.

Polityka prywatności

  

logo pc         Stowarzyszenie “Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, www.procarpathia.pl 

  

© Copyright 2020. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" Karpacki Szlak Wina

Search