Vinica rodiny Steckich

Previous Next

steccyPrvá vinica rodiny Steckich s pekným názvom „Winnica Na Bramie” bola založená v roku 2002 v Jarosławe, v samom centre starého mesta, iba 150 metrov od hlavného námestia. Je to vlastne záhrada s vinohradom, v ktorej rastie 160 viničov pestovaných dodnes, čo prekvapuje cestovateľov, ktorí trafia do tohto nádherného miesta. Aj keď nie je veľká, majitelia pozývajú návštevníkov na prehliadku a ochutnávku vín. Myšlienka na usporiadanie vinice bola kombináciou niekoľkých faktorov: záľuby k pestovaniu viniča, tradícií a histórie mesta. A práve tu v Jarosławe, meste, ktoré je známe z trhov, kde v stredoveku obchodovali s kožušinami, materiálmi, železom, dobytkom a inými produktami z celého sveta, významné miesto malo maďarské víno. Práve tu, na ulici Grodzkej č. 2 a č. 6, na Jarosławskom Rínku, dodnes sa zachovali pôvodné pivnice, v ktorých boli kedysi sklady maďarských vín. Tu priberali konečnú formu a arómu, a po dobe dozrievania boli predávané a prepravované riekou San ďalej na sever cez Gdansk do Škandinávie. Nadväzujúc na tradície, vinice rodiny Steckých každoročne v auguste sa aktívne zúčastňujú na historickom podujatí, ktorým je „Jarmark Jarosławski”. Aj počas svetoznámeho Festivalu starej hudby, prispievajú svojou prítomnosťou pozývajúc turistov z celého sveta do Jarosława nielen na duchovnú hostinu. Krátko po založení prvej vinice, v roku 2003, majitelia dokúpili pozemok vzdialený 20 kilometrov od Jarosława, neďaleko Pruchnika, tak isto pekného, historického mestečka s historickou drevenou architektúrou. Tam tiež bol vysadený vinič. Spočiatku vinica mala názov Węgierka od názvu obce, v ktorej bola založená. Momentálne sa obidve vinice nazývajú „Winnice Rodziny Steckich”. Vinica vo Węgierke má rozlohu 0,6 hektára. Dobrá pôda (ílovito-vápencová pôda s veľkým množstvom vápenca), vhodná pre vinič a juhozápadný svah, chránený pred mrazivým vetrom v zime, dajú perfektné podmienky pre pestovanie viniča. V okolí vinice kopce, ktoré dosahujú 300-400 m n. m. sú zalesnené smrekovcami, bukmi a jedľami v hornom toku rieky Mleczky. Z pohoria s pekným názvom Bukowy Garb, v ktorého ramenách sa nachádza dedina, cez ďalekohľad počas dobrého počasia je vidno Tarnicu a Bukovské vrchy. Vzhľadom na klímu sa majitelia rozhodli pestovať odolnejšie odrody: Seyval Blanc, Muskat, Jutrzenka, Aurora, Bianca, Solaris, Sibera, Pinot Gris, Johanniter, Hibernal pre biele vína a Rondo, Leon Millot, Regent, Roesler a Heridan pre červené vína. Winnice Rodziny Steckich môžete navštíviť po predchádzajúcej dohode s majiteľmi. Ponuka zahŕňa komentované prehliadky obidvoch viníc, ochutnávku vín s občerstvením (doska so syrmi), pre jednotlivcov, ale aj pre organizované skupiny, a taktiež školenia, poradenstvo v oblasti zakladania domácich a profesionálnych obchodných viníc, pestovania, zberov a spracovania ovocia z viníc. Vína z viníc Winnice Rodziny Steckich sú víťazmi mnohých vinárskych súťaží v krajine. Víťazi zlatých, strieborných a bronzových medailí v súťažiach v mestách Zielona Góra, Krakov a Tarnov.

logo2 logo1 logo3

 

Karpatská vínna cesta bola financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
 

© Copyright 2020. ProCarpathia. All Rights Reserved Karpacki Szlak Wina

Search